Casting ehk castingsport on spordiala, mille puhul võisteldakse spinningu ja lendõnge kaugus- ja täpsusheidetes. Nimetus tuleneb inglise keelest: casting – heitmine, viskamine.

Castingspordi algus ulatub XIX sajandi keskpaika: vanimad teadaolevad võistlused peeti Ameerikas 1860.a ja Inglismaal 1861.a. Vanim võistlusprotokoll on säilinud 1864.a New Yorgis peetud heitevõistluselt. Alguses võisteldi lendõnge täpsus- ja kaugusheidetes ning eraldi hinnati ka heite ilu, stiili. Paarkümmend aastat hiljem lisandus võistlemine spinninguheidetes.

Casting jaguneb laias plaanis kolmeks alaks: traditsiooniline casting ehk heited staadionil, praktilised lendõngeheited ehk flycasting ja surfcasting ehk rannaheited. Traditsioonilist casting’ut saab võrrelda F1ga ehk võisteldakse varustusega, mida praktilises kalapüügis ei saa või ei ole mõistlik kasutada. Flycasting’ut aga võiks võrrelda WRCga. Nii nagu WRC autodega saab ka tänaval sõita, saab flycasting’u vahenditega kalastada, kui vaid konksuga tehisputukas otsa siduda.

ALAD

TRADITSIOONILINE CASTING

Ala 1. Lendõnge täpsusheide.
Vahendid: ritv kuni 3,0 m; nöör vähemalt 13,5 m; tipunöör vähemalt 1,8 m; kunstputukas.
Võistluspaik: 5 veega täidetavat 75 cm läbimõõduga madalat märklauda, mis paiknevad 8-13m kaugusel.
Heited: 10 kuivheidet märklaudade järjekorraga 3-1-4-2-5-3-1-4-25 ning 10 märgheidet märklaudade järjekorraga 1-2-3-4-5-1-2-3-4-5. Iga tabamus annab 5 punkti, maksimumtulemuseks on 100 punkti.

Ala 2. Lendõnge ühekäe kaugusheide.
Vahendid: ritv kuni 3,0 m; nöör pikkusega vähemalt 15,0 m ja kaaluga kuni 38 g (naistel 13,5 m ja 34 g); otsanöör kuni 3 m; kunstputukas. Võistluspaik: V-kujuline sektor, mille laius on heittepunktist 100 m kaugusel 50 m. Heited sooritatakse 0,5 m kõrguselt heitelavalt. Heited: võistleja sooritab 6 minuti jooksul nii palju heiteid kui soovib.
Sõltuvalt tuulest ulatuvad parimatel heitepikkused üle 70 meetri.

castingsport Arenberg täpsuse väljak

Ala 3. Arenberg
Vahendid: ritv pikkusega 1,37-2,5 m; lahtine haspelrull; ühtlase läbimõõduga nöör; heitekeha kaaluga 7,5 g.
Võistluspaik: rohelisele märklauale on keskpaigast joonistaud valged ringjooned ja keskmine ring on värvitud mustaks. 5 heittekohta kaugustel 10, 12, 14, 16 ja 18 m
Heited: Igalt heitekohalt sooritatakse 2 heidet:
Koht 1 – pendelheide alt;
Koht 2 – külgheide paremalt;
Koht 3 – ülaltheide;
Koht 4 – külgheide vasemalt;
Koht 5 – vaba heiteviis.
Punkte antakse keskmisest ringist lugedes 10, 8, 6, 4 ja 2, maksimumpunktid 100.

castingsport - Spinningu täpsusheited

Ala 4. Spinningu täpsusheited haspelrulliga. 
Vahendid: samad mis ala nr 3 puhul. Võistluspaik: 5 kollast märklauda läbimõõduga 76 cm, mis on asetatud maapinnale kaldu ning on heitekohast 10, 12, 14, 16 ja 18 m kaugusel.
Heited: Igast märgi pihta sooritatakse 2 heidet ja läbi viiakse 2 heitesarja. Tabamuse eest saab 5 punkti; maksimumpunktid 100.

Ala 5. Spinningu ühekäe pikkusheide haspelrulliga. 
Vahendid: samad, mis ala nr 3 puhul; ühtlase läbimõõduga nöör, vähemalt 0,18 mm. Võistluspaik: sama, mis ala nr 2 puhul. Heited: 3 heidet ja 3 heitesarja. Arvesse läheb pikim heide.
Sõltuvalt tuulest ulatuvad parimatel heitepikkused üle 80 meetri.

Ala 6. Lendõnge kahekäe kaugusheide.
Vahendid: kahekäeritv pikkusega kuni 5,2 m; nöör kaaluga kuni 120 g; otsanöör pikkusega kuni 5,2 m.
Võistluspaik: sama mis ala nr 2 puhul. Heited: võistleja sooritab 7 minuti jooksul nii palju heiteid kui soovib.
Sõltuvalt tuulest ulatuvad parimatel heitepikkused üle 90 meetri.

Ala 7. Spinningu kahekäe kaugusheide haspelrulliga. 
Vahendid: kahekäeritv ja haspelrull, ühtlase läbimõõduga põhinöör, vähemalt 0,25 mm. Lipsunööri läbimõõt vähemalt 0,35 mm ja pikkus selline, et vähemalt üks keerd oleks keritud rullipoolile; heitekeha, 18 g. Võistluspaik ja heited: samad, mis ala nr 5 puhul. Sõltuvalt tuulest ulatuvad parimatel heitepikkused üle 110 meetri.

Ala 8. Spinningu täpsusheited multirulliga. 
Vahendid: samad mis ala nr 4 puhul, kuid multirull; heitekeha 18 g.
Võistluspaik ja heited: nagu ala nr 4 puhul, kuid heitekaugused on 12, 14, 16, 18 ja 20 m.

Ala 9. Spinningu kahekäe pikkusheide multirulliga. 
Vahendid: samad, mis ala nr 7 puhul, kuid kasutatakse multirulli. 18 g heitekeha. Võistluspaik ja heited: samad, mis ala nr 5 puhul.
Sõltuvalt tuulest ulatuvad parimatel heitepikkused üle 110 meetri.

PRAKTILISED LENDÕNGEHEITED EHK FLYCASTING
Lendõng - täpsusheited

Forelliklassi täpsusheited (Trout Accuracy)
Kasutatakse mis tahes ritva pikkusega kuni 9 jalga (275,5 cm). Nöör: Scientific Anglers Mastery Expert Distance Competition WF5Fi (oranž, 120 jalga)
Liider: pikkus vähemalt 2,5 meetrit, sellest lips tohib olla kuni 0,30 mm läbimõõduga materjalist ning peab olema vähemalt 40 cm pikk. Kunstputukas.
Märkväljak koosneb neljast märklauast, mis on paigutatud stardikohast juhuslikele kaugustele 8 kuni 15 meetri vahel. Heidetakse neli seeriat vasakult paremale. Iga tabamuse eest saab punkte keskmisest ringist alates 5, 3 või 1. Aega 5 minutit. 

Kokku on võimalik saada 80 punkti. Sellise tulemuseni pole maailmas veel keegi jõudnud.

Forelliklassi kaugusheited (Trout Distance) Nõuded varustusele nagu täpsusheidete puhul, liider maksimaalselt 3 m. Tehisputuka asemel kasutatakse ujuvat lõngajuppi, mis on heitjatele tunduvalt ohutum, seda eriti keerutava tuulega. Aega on kokku 4 minutit, arvesse läheb pikim heide. Sõltuvalt tuulest ulatuvad heitepikkused 35–45 meetrini. Tegemist on kõige tehnilisema lendõngealaga, kus kõikidel heite elementidel on võrdne tähtsus. Oluline on hoida kitsast aasa ning viia heitepea võimalikult pikalt taha. Hea heide eeldab perfektset ridva käsitsemist, sealhulgas ridva tipu sirgjoonelist, ühel tasandil liikumist, õigeaegseid ridva pidurdust jpt tehnilisi detaile.

Meriforelliklassi kaugusheited (Seatrout Distance)
Varustus: ridva pikkus kuni 10 jalga (306 cm). Ujuv nöör (heitepea), maksimaalse kaaluga 27g. Jooksunööri läbimõõt võib olla 0,35–1 mm. Liider kuni 3 meetrit.
Heideteks on aega 4 minutit, arvesse läheb pikim heide. Kui see on kahel või enamal heitjal võrdne, arvestatakse pikkuselt järgmisi. Sõltuvalt tuulest võivad heitekaugused ulatuda 35–60 meetrini.

Lõheklassi kaugusheited (Salmon Distance)
Tegemist on kahekäeheidetega. Ridva pikkus võib olla kuni 15 jalga (460 cm). Ujuv nööri kuni 55 g. Jooksunööri läbimõõt 0,35–1,1 mm, liider kuni 5 meetrit. Heited tuleb sooritada 5 minuti jooksul, arvesse läheb pikim. Sõltuvalt tuulest võivad heitekaugused ulatuda 70 meetrini.

Spey heited

Spey-heited Spey-heited pärinevad Šotimaalt Spey jõe äärest, kus neid kasutati juba 19. sajandil. Tegemist on võimalusega heita väga kaugele ilma pikka tagasiheiteala omamata. ICSFi formaadis on kahte tüüpi spey-heiteid, tegelikkuses on stiile rohkem.

15’1’’ spey kaugusheited Ridva pikkuseks on, nagu nimigi ütleb 15’1” (460cm), ujuv nöör, mille kaalule piiranguid pole, liider kuni 5 meetrit pikk. Heited sooritatakse, seistes kuni 2 jala sügavuses vees. Heitesektor on V-tähe kujuline ning selle suurus on 40 kraadi. Heiteid on kaks: paremalt vasakule heide üle vasaku õla ning vasakult paremale heide üle parema õla. Arvesse läheb pikima vasakheite ja pikima paremheite summa, aega on 6 minutit. Heitekaugused ulatuvad parimatel üle 60 meetri.

18’/16’ spey kaugusheited
Ridva pikkus meestel kuni 18 jalga (550 cm) ja naistel kuni 16 jalga (489 cm). Ujuva heitenööri läbimõõt võib olla kuni 3 mm, liidri pikkus võib olla kuni 6 meetrit, muid piiranguid nöörile pole. Heidetakse poodiumilt, heitesektor on V-kujuline ning nurgaga 30 kraadi. Arvesse läheb pikim heide, aega on 6 minutit. Heitekaugused ületavad parimatel heitjatel ligi 70 meetri.

Spey 15’1” kaugusheide paremalt poolt (slow motion)

Loe täpsemalt rahvusvahelistest reeglitest SIIT

Eesti castingusportlaste tulemustest saad lugeda rohkem võistlused alt.

%d bloggers like this: